Dr E. (Eric) Poelmann

ABOUT

Employers

 • Assistant professor Formal Tax Law (ACTL)
 • Tax inspector

 

Other activities

 • Editor Tijdschrift voor formeel belastingrecht, Sdu
 • Member onderwijsadviesraad HvA/opleiding FRE
 • Staff FED fiscaal weekblad, Kluwer

ACADEMIC PUBLICATIONS

Books

 • Misbruik van recht, een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief, Geschriften Vereniging voor Belastingwetenschap 2016, Hoofdstuk 2 Van enige nationaalrechtelijke thema’s inzake fraus legis, p. 5 – 21 en paragraaf 4.4.5 De algemene anti-misbruikregel in de CCCTB 68 – 74

 

Articles

 • ECHR Melo Tadeu: A Tax Case Which Should Bring on More Carefully Selected Criminal Procedures, Intertax, Volume 44 (2016)/Issue 5, p. 434 – 437

PROFESSIONAL PUBLICATIONS

Books

 • Eindredacteur en auteur. Elsevier Bezwaar en beroep almanak 2016. Amsterdam: ElsevierFiscaal
 • Auteur Cursus Belastingrecht, Formeel Belastingrecht, hoofdstukken 4 en 5 en Loonheffingen, hoofdstukken 4 en 5
 • With co-auteurs K. Bozia, E.E. Schotte en M.B. Weijers). Casuïstiek formeel belastingrecht. – 4e dr (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridische uitgevers
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017, eindredactie. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridische uitgevers
 • With co-auteur K. Bozia). Formeel belastingrecht. In O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver & J.L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. – 18e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 43-73). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • Hoofdzaken formeel belastingrecht – 3e druk (Boom fiscale studieboeken), Hoofdstuk 4, p. 185 – 214

 

Articles

 • De reikwijdte van art. 47 AWR: De Hoge Raad is nooit omgegaan, TFB 2016/3, p. 6 – 8
 • De fiscale fishing expedition, TFB 2016/7, p. 8 – 11
 • Kroniek fiscaal bestuursprocesrecht, TFB 2016/8, p. 37 – 40

Annotations

 • HR 12 februari 2016, nr. 15/05401, ECLI:NL:HR:2016:225, FED 2016/42
 • HR 19 februari 2016, nr. 14/06588, ECLI:NL:HR:2016:255, FED 2016/50
 • HR 4 maart 2016, nr. 15/03126, ECLI:NL:HR:2016:347, FED 2016/59
 • HR 18 maart 2016, nr. 15/03065, ECLI:NL:HR:2016:420, FED 2016/63
 • Rb. Den Haag 12 april 2016, nr. 16_870, ECLI:NL:RBDHA:2016:6098, FED 2016/79
 • HR 3 juni 2016, nr. 15/04548, ECLI:NL:HR:2016:1032, FED 2016/102
 • HR 16 september 2016, nr. 15/02193, ECLI:NL:HR:2016:2082, FED 2016/119
 • HvJ EU 9 juli 2015, C-144/14 (Cabinet Medical Veterinar Tomoiaga Andrei), H&I 2016/21
 • HvJ EU 9 juli 2015, C-183/14 (Salomie and Oltean), H&I 2016/22
 • HvJ EU 1 oktober 2015, C-201/14 (Bara), H&I 2016/20

 

PRESENTATIONS

 • Lecturer procesvoering, NOB/SOB
 • 24 maart 2016, Guest lecture, Tax assurance, Universiteit van Tilburg
 • 17 mei 2016, Speaker Deloitte Taxlab
 • 18 november 2016, fiscaal formeelrechtelijke vaardigheden, Paob
 • 16 december 2016, symposium “Brüll – anno 2016 actueler dan ooit?”, Chair UvA/ACTL
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1